Er du klar til, at alle skal kende din målgruppe på Meta?

Hvis du arbejder med annoncering inden for sociale mærkesager, valg eller politik, så kan du forvente, at Meta kommer til at give offentligheden endnu flere oplysninger om, hvem du henvender dig til med dine annoncer.

Fra juli bliver endnu flere indkøbsindsigter gjort offentligt tilgængelige for alle via Metas Ad Library. Det er gældende inden for kategorierne sociale mærkesager, valg og politik. Allerede i denne måned får udvalgte forskere og akademikere et detaljeret indblik i, hvordan annoncører inden for sociale mærkesager, valg og politik bruger deres annoncekroner. Disse grupper får adgang til, hvordan annoncekroner er fordelt på hver annonce i forhold til bl.a. alder, køn, geografi og interesser.

Photo by Dima Solomin on Unsplash

I denne artikel afdækker vi, hvem der bliver berørt, hvad opdateringen betyder for de indbefattede, samt hvad der præcist bliver gjort tilgængeligt for offentligheden.

Hvem er indbefattet af kategorierne?

Man er som annoncør indbefattet, hvis man arbejder med sociale mærkesager*, valg og politik. Dette er defineret som annoncer der:

· er opsat af, på vegne af eller omhandler en kandidat til et offentligt embede, en politisk person, et politisk parti, en politisk aktionskomité eller fremmer et bestemt resultat af et valg til et offentligt embede

· handler om et valg, en folkeafstemning eller en underskriftsindsamling, herunder bestræbelser på at øge valgdeltagelsen eller valgkampagner

· handler om sociale mærkesager på det sted, hvor annoncen køres

· reguleres som politisk annoncering.

Mens punkt 1 og 2 er relativt firkantet formuleret, så er punkt 3 om sociale mærkesager mere flydende og op til fortolkning.

Meta beskriver bl.a. sociale mærkesager således:

”Sociale mærkesager er følsomme emner, der diskuteres kraftigt, og som kan have indflydelse på resultatet af et valg eller resultere i/relatere til aktuel eller foreslået lovgivning.”

*Sociale mærkesager er i Europa — af Meta — defineret som:

  • civile og sociale rettigheder
  • kriminalitet
  • økonomi
  • miljøpolitik
  • sundhed
  • indvandring
  • politiske værdier og regering
  • sikkerheds- og udenrigspolitik

Det betyder altså, at kampagner der bevæger sig inden for ovenstående områder risikerer at blive kategoriseret som værende i kategorien sociale mærkesager. Det er gældende for kommercielle brands, NGO’er, aktivistgrupper og politiske organisationer.

Hvad betyder opdateringen for de berørte?

Opdateringen betyder, at man som berørt annoncør i højere grad får udstillet, hvordan man vælger at fordele sine annoncekroner på bl.a. geografi, køn, alder og interesser. Det bliver altså gjort tydeligt, hvis en annoncør har stort fokus på eksempelvis personer i København, Aarhus og Odense i alderen 20–40 med interesse for bæredygtighed. Godkendte forskere og akademikere kan se dette på annonceniveau, og får endnu større indblik i, om der bruges udvalgte budskaber til bestemte grupper, og helt andre budskaber til andre grupper. I Metas Ads Library, der er tilgængeligt for alle, bliver antal annoncer og brugt beløb samlet på de forskellige kategorier, hvilket kan ses i eksemplerne herunder.

Ifølge Meta så bliver det fra juli muligt at se, hvor mange annoncer og annoncekroner, der bruges på følgende kategorier:

· Køn

· Alder

· Geografi

· Interesser

· Sprog

· Custom Audiences — udpenslet som Custom Audience og Customer List Custom Audience

· Look-alike

Herunder er eksempler på, hvordan en annoncørs forbrug, og antal annoncer bruges inden for udvalgte kategorier:Ovenstående vil man altså kunne se på køn, alder, geografi, interesser, sprog, custom audiences og look-alike.

Du kan altså som påvirket annoncør forvente, at andre får et endnu større indblik i, hvordan du målretter, og herunder — baseret på brugt beløb — hvilke grupper der er vigtige for dig, samt hvor mange annoncer disse grupper rammes af.

Vi har tidligere skrevet en artikel om kategorierne Housing, Employment og Credit (HEC), men disse kategorier har deres egne områder i Ads Library, hvorfor man ikke skal forvente at blive berørt af denne opdatering. Medmindre man altså har kampagner, der kommunikerer om områder defineret som sociale mærkesager.

Øget transparens inden for sociale mærkesager, valg og politik

Meta udtaler, at tiltagene skyldes et ønske om at skabe større transparens samt give et offentligt indblik i, hvordan annoncører bruger Metas platforme til at nå potentielle vælgere.

Hvis du og din virksomhed har behov for at høre nærmere om ændringerne fra Meta, så er det som altid muligt at række ud til din daglige kontakt hos Resolution.