Indlæg

AdWords Remarketing – 5 simple steps til at komme i gang

Remarketing er en effektiv måde at optimere et AdWords-program, idet værktøjet giver mulighed for at nå ud til personer, der tidligere har besøgt dit website og dermed har vist interesse for dit brand eller produkt.

I Resolution har vi stor erfaring med anvendelse af AdWords RLSA (Remarketing Lists for Search Ads) på både Google Søgenetværket og Google Displaynetværket. Indlægget her vil omhandle fem simple steps, der hjælper dig godt i gang med din remarketing-indsats.

1) Oprettelse af målgrupper

At oprette målgrupper ud fra de forskellige områder på hjemmesiden gør det muligt at oprette og byde mere specifikt mod bestemte brugere og dermed øge effekten af at anvende AdWords RLSA. Eksempelvis vil ”Alle besøgende”-målgruppen typisk bestå af brugere, der har vist en overfladisk interesse for dit brand eller produkt, mens ”Brugere der har besøgt produktside X”-målgruppen typisk vil være tættere på køb. De to målgrupper kom med stor sandsynlighed ind på websitet to forskellige formål og derfor giver det mening at behandle dem forskelligt, når du vil række ud til dem igen.

2) Overvejelser om varighed af medlemskab

Når du opretter målgrupper, skal du samtidig definere, hvor længe en bruger skal være medlem af målgruppen. Det er der ikke én konklusion på, da det varierer fra branche til branche. Den vigtigste overvejelse at gøre sig i denne forbindelse er derfor, hvor længe en bruger typisk er om at konvertere på websitet. Kræver det i gennemsnit en uges overvejelse før brugeren konverterer, kan du med fordel oprette RLSA-lister med henholdsvis 7 og 14 dages medlemskab. Kræver det derimod to måneders overvejelse, er det i højere grad relevant at arbejde med medlemskaber på 60 og 90 dage. Til at identificere den ideelle varighed af medlemskabet, kan du med fordel anvende Googles ”Dage til konvertering”-værktøj.

3) Kombinerede RLSA-lister

For at optimere remarketing-strategien er det hensigtsmæssigt, at alle målgrupper gensidigt udelukker hinanden, således at den samme person ikke befinder sig på to eller flere RLSA-lister på samme tid. Det klassiske eksempel er, hvis du arbejder med forskellige perioder. Er ”Alle besøgende” eksempelvis delt op i en 7, 14 og 30 dages-målgruppe, kan der med fordel oprettes to kombinerede RLSA-lister: 7 og 14 dage skal ekskluderes fra 30 dages-målgruppen, mens 7 dage skal ekskluderes fra 14 dages-målgruppen.

Uden kombinerede RLSA-lister, kan brugeren fra 30 dages-målgruppen potentielt befinde sig i både 7 og 14 dages-målgruppen også. Det giver et forkert billede af de respektive målgruppestørrelser og det er derfor ikke det optimale datagrundlag at arbejde ud fra, når du skal i gang med at anvende remarketing-data.

4) Ekskludering af målgrupper

Ekskludering af målgrupper giver mulighed for at udelukke brugere, der allerede har foretaget den ønskede konvertering på websitet i en given tidsperiode efter konverteringen. I nogle brancher er det ikke relevant, mens det i andre brancher er særdeles relevant. Dette kommer helt an på produkttype og KPI’er.

Har du de nødvendige tilladelser, kan du også arbejde med Customer Match, hvor der er en række anvendelsesmuligheder i forbindelse med din remarketing-indsats.

5) Målretningsmetode og optimering

Når remarketing-setuppet er på plads og der er samlet en tilstrækkelig mængde data, er der grundlæggende to anvendelsesmuligheder: (1) Budjusteringsfaktorer og (2) Målretning af annoncer.

Er der signifikant data på, at ”Alle besøgende”-målgruppen konverterer 15% bedre end det øvrige AdWords-program, mens ”Besøgt produktside X”-målgruppen konverterer 30% bedre, kan du med fordel anvende en budjusteringsfaktor på +15% på alle besøgende-målgruppen og tilsvarende +30% på besøgt produktside-målgruppen. Med den løsning målretter du annoncen mod alle, men er villig til at byde højere på remarketing-målgrupperne, fordi du ved, at de konverterer bedre.

En anden anvendelsesmulighed er at oprette specifikke annoncer rettet mod målgrupperne. En måde at lave intelligente målrettede annoncer, er at lede brugeren fra produktside X-målgruppen ind på en side om priser på det pågældende på produkt, mens annonceteksten er skræddersyet til formålet. Målrettede annoncer er dermed en effektiv metode til at lede brugeren naturligt videre i købstrakten og dermed tættere på en konvertering.

Har du brug for hjælp til at løfte din remarketing-strategi?

Hos Resolution er vi eksperter i remarketing, hvad end du skal have sat remarketing op fra bunden eller din nuværende strategi trænger til et løft. Kontakt os her og hør om mulighederne.

Hvorfor tredjeparts-cookies er under pres, og hvad det vil betyde

For et par uger siden annoncerede Microsoft, at de planlægger at udvikle egen tracking-teknologi, som har til formål at overflødiggøre tredjeparts-cookies, og gøre det muligt at tracke på tværs af desktops, tablets og mobiler der kører Windows OS, såvel som på Xbox spillekonsoller, alle Internet Explorer browsere og alle søgninger foretaget på Bing.

Annonceringen kommer i kølvandet på en lignende nyhed fra sidste måned, som indikerede, at Google er i færd med at udvikle en alternativ tracking-teknologi, der skal fungere som erstatning for tredjeparts-cookies, og gøre det muligt at tracke på tværs af Android enheder, såvel som Chrome browsere og al Google’s søgemaskineaktivitet. En talskvinde fra Google bekræftede nyheden og uddybede ved at sige, at de er ved udforske en række forskellige muligheder i den retning. Senere i oktober fulgte Google op med nyheden om, at de arbejder på at forbedre tracking på mobilen med reference til deres Screenwise panel, som de annoncerede sidste år. Tanken med panelet er at kompensere forbrugerne til gengæld for, at de tillader Google at monitorere og kortlægge deres mobile adfærd.

Disse tracking-tiltag fra både Google og Microsoft følger af en generel forringelse af tredjeparts-cookies, som ellers op til i dag har tjent som grundsten for al digital annoncering. Der er grundlæggende tre udviklinger i vores industri, som underminerer brugen af tredjeparts-cookies, og som i processen opmuntrer og faciliterer til måden, hvorpå mediegiganterne kan kapitalisere på deres bjerge af forbruger-data:

  • Den øgede konsumption af videoindhold på tværs af platforme eleverer vigtigheden af cross-platform tracking, især med tanke på TV-industrien, som er handicappet af ikke at operere med cookies.
  • Væksten i mobil-konsumption som følge af udviklingen indenfor smart devices – ifølge eMarketer udgør mobilforbruget nu op til 17,3% af det samlede web-forbrug, og her er cookies i vid udstrækning ineffektive.
  • Øget opmærksomhed på privatlivspolitik som følge af forbrugerpres. Omnicom Media Groups’ egen enhed Annalect lavede i Q2 et ’Online Consumer Privacy Study’, som fandt at ca. halvdelen af internetbrugerne er bekymrede eller meget bekymrede for beskyttelsen af egne personlige oplysninger i det digitale.

Kort sagt – hvad er det, der sker, og hvad betyder det for os som annoncører? For et års tid siden – i sommeren 2012 – skrev Annalect’s globale CEO Scott Hagedorn om den hos medievirksomhederne stigende vertikale integration. I artiklen forudsiger Hagedorn, hvordan de store medievirksomheder arbejder på at integrere deres mængde af forbrugerteknologi til egentlige vertikale annonceringsstakke. Han gentog forudsigelsen igen i denne måned på ’4A’s Data Summit’, hvor han betonede det perspektiv, at på trods af nogles opfattelse af, at data spiller magten over i hænderne på indkøberne, så ser vi faktisk i stedet et magtskifte tilbage i skødet på udbyderne. Store medievirksomheder som Google, Microsoft og Apple, såvel som Facebook, står til at kontrollere en stor procentdel af den samlede andel af forbrugerdata. Det gør det vanskeligere for annoncører at:

  • måle og målrette annoncering på tværs af disse mediers økosystemer.
  • beskytte egen data, og bruge den som løftestang til at forbedre marketingeffektiviteten.
  • undgå tiden fra annonceringsnetværkene – hvor datauigennemsigtigheden tillod netværkene at pille ved data og kunstigt øge medieomkostningen – gentage sig selv i et video-drevet økosystem.

Datainteroperabilitet og systemintegration bliver nøglen til succes fremadrettet, og udgør derfor et i stigende grad vigtigt – dog udfordrende – problem. Der er et delikat tovtrækkeri imellem nødvendigheden af åbne systemer, der tillader cross-channel (og cross-device) målretning og måling, og udbydernes ønske om lukkede økosystemer, databeskyttelse, og forbrugerbekymring hvad angår privatlivets fred. Udfordringen for os som annoncører er at identificere pålidelige løsninger, som gør det muligt at tilgå disse forskellige økosystemer på innovative måder. Det er en udvikling som vi, i Omnicom Media Group regi, selv arbejder nøje med at bygge fundamentet til at kunne imødekomme. Derfor arbejder vi også struktureret med data management platforme (DMP), som netop tilvejebringer en samlet bred løsning for standardiseret dataopsamling og –operationalisering indenfor og på tværs af kanaler.

Hvis du er interesseret i at få uddybet konsekvenserne af ovenstående trends, eller i at diskutere datapolitik og –opsætning mere i dybden, så er du som altid velkommen til at kontakte os.