Indlæg

FEM FAKTA: Månedens 5 digitale markedsindsigter

Velkommen til vores månedlige indlæg om markante ændringer i forbrugernes digitale adfærd. Vi bringer 5 udvalgte markedsindsigter fra den forgangne måned, som er definerende for, hvordan man som virksomhed skal arbejde med digitaliseringen af forbrugeradfærden.

God læselyst.

 

1. Vi bruger mobilen mere, når vi handler på nettet

Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) har spurgt ind til danskernes brug af mobilen i forbindelse med køb på nettet. Analysen viser, at ved seneste køb på internettet startede 37% deres søgning efter produktet på mobilen, og 33% foretog købet på mobilen. Altså hver tredje køb på internettet sker i dag på en mobilenhed, hvor det blot var hver femte for to år siden.

Det er fortsat de mere komplekse indkøb, som sker på desktoppen, og de mere simple indkøb, som sker på mobilen. Således sker næsten hver andet køb af take away eller fast food på mobilen.
Du kan læse hele analysen fra FDIH her.

2. Vi bruger også mobilen mere, når vi handler i de fysiske butikker

Vi bruger ikke kun mobilen i et stigende omfang, når vi skal handle på nettet. Det samme gør sig gældende, når vi handler i de fysiske butikker.

Nationalbanken har i en ny analyse kigget nærmere på danskernes betalingsvaner og herunder brugen af mobile betalingsløsninger såsom Apple Pay, Dankort appen og Mobilepay. Analysen viser, at hver tiende betaling i en fysisk butik var en mobilbetaling i 2019. Det er mere end en fordobling siden 2017. Den aktuelle Corona-pandemi og behovet for kontaktløse-betalinger vil helt givet kun skubbe på den udvikling.
Du kan læse mere om danskernes betalingsvaner her.

3. Coronapandemien har fået flere ældre i gang med nethandel

Corona-pandemien er en livsændrende begivenhed og særligt de ældre har ændret adfærd i forhold til køb på internettet under pandemien. Generelt er nethandelen vokset markant under pandemien, men det er er altså særligt blandt de ældre, at der er kommet nye internethandlende til.

Danmarks Statistiks seneste analyse viser, at der mellem 2019 og 2020 er der kommet 220.000 nye internethandlende, hvilket er det største antal nye internethandlende siden 2007. Nethandlen er i perioden vokset mest i den ældre del af befolkningen, og blandt de 70-74 årige steg antallet af personer, som havde handlet på nettet med 16%, hvilket er den højeste relative vækst set i alle aldersgrupper.
Du kan læse mere om udviklingen i danskernes og de ældres indkøbsvaner på nettet her.

4. Vi er mere tilbøjelige til at handle i nye netbutikker

Corona-pandemien har ikke blot fået flere til at handle på internettet, men den har også fået os til at handle i flere forskellige butikker på nettet.

Seneste analyse fra Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) viser, at vi har handlet i flere nye webshops end normalt under pandemien (hele 36% af købene i april var i en ny webshop). Samtidig viser analysen, at danskernes forbehold for at handle på internettet er generelt faldende. Det er en udvikling, som særligt online dagligvarehandel har profiteret af under krisen.
Du kan læse mere om ændringerne i vores digitale forbrugsvaner under Corona-pandemien her.

5. Instagram er det medie, hvor danskerne følger brands

Audience Project har i et nye studie spurgt ind til danskernes (og en lang række andre nationaliteters) brug af sociale medier generelt, og hvilke sociale medier de bruger til at følge brands eller virksomheder.

Analysen viser en generel vækst i brug af Instagram og frekvens i brugen af Instagram, men måske mest interessant viser analysen, at Instagram er det medie, som langt flest danskere bruger til at følge brands. Det er 40%, som foretrækker Instagram, mod blot 19% til Facebook blandt danskerne.
Du kan læse mere om analysen fra Audience Project her.

 

Vi bringer i det faste, månedlige indlæg blot 5 udvalgte markedsindsigter. Mener du, vi har overset indsigter, som er definerende for virksomhedernes digitale arbejde, så er du velkommen til at kommentere på indlægget, eller sende os forslag til nye markedsindsigter.

Instagram annoncering 2.0

Instagram har efterhånden vundet indtog som annonceplatform hos de danske annoncører og hos Resolution har vi haft rigtig travlt med netop Instagram siden årsskiftet. Men hvad er det præcist annoncering på Instagram kan levere? Og hvordan skal det bruges, så annoncøren får mest mulig ROI?

Instagram er uden tvivl en platform i rivende udvikling og følger tendensen i markedet, hvor brugeren skifter sociale medier på desktop ud med mobilen. Den tendens ses også inden for e-commerce hvilket understreger behovet for at være korrekt til stede på målgruppens platform.

Sproutsocial har kortlagt brugernes demografi på Instagram og her er det tydeligt alderen, der springer i øjnene. Størstedelen af Instagrams brugere er under 30 år og mens Instagrams brugerbase blandt unge under 30 år, stiger hastigt, er samme målgruppe på Facebook i tilbagegang og har været det siden 2014.

Dog er den unge målgruppe ikke altid relevant, men afhænger af produkt eller brand. Når man ser på den gennemsnitlige udvikling i indkomsten fordelt på alder, ses det tydeligt, at den ældre gruppe er langt mere købestærke, og den gruppe er langt større på f.eks. Facebook end Instagram.

Sproutsocial lavede et Engagement study, hvor de syv største sociale mediers user engagement rates blev sammenlignet, og alle på nær Instagram leverede under 0,1% engagement. Instagram leverede 4,21% – altså 58 gange så høj engagement på samme content. En væsentlig faktor når man skal se på værdien af annonceringen.

Overordnet set har Facebook de seneste år bevæget sig fra at være et ”community” medie med stor mulighed for organisk reach, til at være en annonceplatform. Instagram er en relativt ny annonceplatform og er derfor ikke på samme måde kontamineret af marketing endnu. Men historisk set vil der nok ikke gå lang tid, før Instagram bliver mere marketing orienteret.

Resolutions real life Facebook vs. Instagram

Resolution har i samarbejde med et konsument-brand i november/december 2015 testet begge platforme, og her kan vi tydeligt se selvsamme tendenser vedrørende aldersfordeling og engagement rates.

Samlet lå Instagrams aldersfordeling på 73% under 30 år og sammenlignet med Facebook, hvor kun 24% af brugerne er under 30 år.

Eksponeringsprisen lå nogenlunde ens, men alt efter optimeringsparametre, opnåede vi 15-20 gange så mange likes på Instagram sammenlignet med Facebook. Det må siges at være en væsentlig forskel, der kan have stor indvirkning på værdien af annonceringen.

Den tendens ses hos mange andre annoncører verden over og, skaber yderligere potentiale for annoncering på Instagram i 2016. Ifølge Nielsen Analyse, er det ikke bare øget engagement, der bringer værdi for annoncører på Instagram, også Ad-Recall er betydelig højere på den mobile platform.

På baggrund af 700 populære Instagram kampagner, der blev afviklet i september-november 2015, var Ad-Recall gennemsnitlig 2,8 gange højere på Instagram sammenlignet med Facebook. Samme undersøgelse viste at Sony, ved at kombinere de to platforme, kunne opnå en øget reach på 23%.

Kom godt i gang med Instagram annoncering

  • Det handler først og fremmest om at se på kundernes demografi
    • Hvis 80% af ens målgruppe er 30 år+, så er der kun 20%, der er under og som kan eksponeres på Instagram.
    • Hvis 80% af ens målgruppe er under 30 år, er der et stort potentiale for Instagram og måske skulle det fremadrettet være det primære sociale medie.
  • Der stilles høje krav til content. Sørg for at indholdet er appellerende og relevant for følgerne. På Instagram er det netop det visuelle, der er fokus og brugerne stiller høje krav til netop det.
  • Annoncørens Instagram profil skal have relevant og inspirerende indhold, der er afstemt med annoncens indhold og mål.

Som vi skrev om i Instagram annoncering version 1.0, skal annoncørerne tage ejerskab over sin profil, skabe spændende indhold og invitere følgerne til at interagere med annoncen. Det kan gøres gennem konkurrencer og billede uploades med annoncørens #Hashtag.

Instagram annoncering 2.0 – Recap

Instagram er et inspirationsmedie med en overvægt af unge under 30 år. Engagement rate er betydeligt højere på Instagram end på andre sociale medier og kan derfor være en værdifuld platform at opbygge og styrke sit brand på. Content, hashtag, filters og relevans har stor betydning for din Instagram-annoncering og performance.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at afklare om ens brugere er til stede på platformen samt om den skal bruges i samspil med andre sociale medier eller som en selvstændig medieplatform.