Instagram annoncering 2.0

Instagram har efterhånden vundet indtog som annonceplatform hos de danske annoncører og hos Resolution har vi haft rigtig travlt med netop Instagram siden årsskiftet. Men hvad er det præcist annoncering på Instagram kan levere? Og hvordan skal det bruges, så annoncøren får mest mulig ROI?

Instagram er uden tvivl en platform i rivende udvikling og følger tendensen i markedet, hvor brugeren skifter sociale medier på desktop ud med mobilen. Den tendens ses også inden for e-commerce hvilket understreger behovet for at være korrekt til stede på målgruppens platform.

Sproutsocial har kortlagt brugernes demografi på Instagram og her er det tydeligt alderen, der springer i øjnene. Størstedelen af Instagrams brugere er under 30 år og mens Instagrams brugerbase blandt unge under 30 år, stiger hastigt, er samme målgruppe på Facebook i tilbagegang og har været det siden 2014.

Dog er den unge målgruppe ikke altid relevant, men afhænger af produkt eller brand. Når man ser på den gennemsnitlige udvikling i indkomsten fordelt på alder, ses det tydeligt, at den ældre gruppe er langt mere købestærke, og den gruppe er langt større på f.eks. Facebook end Instagram.

Sproutsocial lavede et Engagement study, hvor de syv største sociale mediers user engagement rates blev sammenlignet, og alle på nær Instagram leverede under 0,1% engagement. Instagram leverede 4,21% – altså 58 gange så høj engagement på samme content. En væsentlig faktor når man skal se på værdien af annonceringen.

Overordnet set har Facebook de seneste år bevæget sig fra at være et ”community” medie med stor mulighed for organisk reach, til at være en annonceplatform. Instagram er en relativt ny annonceplatform og er derfor ikke på samme måde kontamineret af marketing endnu. Men historisk set vil der nok ikke gå lang tid, før Instagram bliver mere marketing orienteret.

Resolutions real life Facebook vs. Instagram

Resolution har i samarbejde med et konsument-brand i november/december 2015 testet begge platforme, og her kan vi tydeligt se selvsamme tendenser vedrørende aldersfordeling og engagement rates.

Samlet lå Instagrams aldersfordeling på 73% under 30 år og sammenlignet med Facebook, hvor kun 24% af brugerne er under 30 år.

Eksponeringsprisen lå nogenlunde ens, men alt efter optimeringsparametre, opnåede vi 15-20 gange så mange likes på Instagram sammenlignet med Facebook. Det må siges at være en væsentlig forskel, der kan have stor indvirkning på værdien af annonceringen.

Den tendens ses hos mange andre annoncører verden over og, skaber yderligere potentiale for annoncering på Instagram i 2016. Ifølge Nielsen Analyse, er det ikke bare øget engagement, der bringer værdi for annoncører på Instagram, også Ad-Recall er betydelig højere på den mobile platform.

På baggrund af 700 populære Instagram kampagner, der blev afviklet i september-november 2015, var Ad-Recall gennemsnitlig 2,8 gange højere på Instagram sammenlignet med Facebook. Samme undersøgelse viste at Sony, ved at kombinere de to platforme, kunne opnå en øget reach på 23%.

Kom godt i gang med Instagram annoncering

  • Det handler først og fremmest om at se på kundernes demografi
    • Hvis 80% af ens målgruppe er 30 år+, så er der kun 20%, der er under og som kan eksponeres på Instagram.
    • Hvis 80% af ens målgruppe er under 30 år, er der et stort potentiale for Instagram og måske skulle det fremadrettet være det primære sociale medie.
  • Der stilles høje krav til content. Sørg for at indholdet er appellerende og relevant for følgerne. På Instagram er det netop det visuelle, der er fokus og brugerne stiller høje krav til netop det.
  • Annoncørens Instagram profil skal have relevant og inspirerende indhold, der er afstemt med annoncens indhold og mål.

Som vi skrev om i Instagram annoncering version 1.0, skal annoncørerne tage ejerskab over sin profil, skabe spændende indhold og invitere følgerne til at interagere med annoncen. Det kan gøres gennem konkurrencer og billede uploades med annoncørens #Hashtag.

Instagram annoncering 2.0 – Recap

Instagram er et inspirationsmedie med en overvægt af unge under 30 år. Engagement rate er betydeligt højere på Instagram end på andre sociale medier og kan derfor være en værdifuld platform at opbygge og styrke sit brand på. Content, hashtag, filters og relevans har stor betydning for din Instagram-annoncering og performance.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at afklare om ens brugere er til stede på platformen samt om den skal bruges i samspil med andre sociale medier eller som en selvstændig medieplatform.

0 svar

Skriv en kommentar

Deltag i diskutionen
Udfyld formularen nedenfor

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *