Indlæg

Core Web Vitals: 4 ud af 5 danske virksomheder er ikke klar til vigtig Google opdatering!

Tilbage i maj 2020 offentliggjorde Google, at de i endnu højere grad ville prioritere de brugervenlige websites ved rangeringen af resultaterne på deres søgemaskine. De lancerede i samme forbindelse tre nye nøgletal, som kunne hjælpe de enkelte virksomheder med at vurdere deres evne til at levere en god oplevelse for brugerne. Det var de såkaldte Core Web Vitals.

Ifølge de seneste meldinger fra Google, så bliver Core Web Vitals til et ranking signal i forbindelse med en optimering af deres algoritmer i midten af juni i år. Virksomheder har med andre ord haft lidt over et år til at forberede sig på den kommende ’Page Experience’ opdatering fra Google.

Det store spørgsmål er nu, hvor godt forberedt danske virksomheder er på den forestående opdatering, og i hvilket omfang de kan forvente, at deres organiske placeringer på Google søgemaskinen vil blive påvirket positivt eller negativt af algoritmeopdateringen.

Resolution har foretaget en analyse af Core Web Vitals og dermed paratheden i forhold til den nært forestående opdatering blandt 100 af de største annoncører i Danmark. Desværre tegner analysen et noget dystert billede, hvor fire ud af fem annoncører ikke møder de grundlæggende kriterier for en god brugeroplevelse fra Google. Det flugter også med resultater fra tilsvarende analyser internationalt, men det er heldigvis endnu ikke for sent at gøre de nødvendige forberedelser til algoritmeopdateringen fra Google.

I indlægget dykker vi lidt dybere ned i 100 af de største annoncører i Danmark og kommer med anbefalinger til, hvordan du kan gøre status på Core Web Vitals for din virksomhed, og hvilke tiltag du kan sætte i værk for at være godt forberedt på opdateringen.

Hvad er Core Web Vitals helt kort?

Der er gennem det forgangne år sagt, skrevet og ment meget omkring Core Web Vitals, og du kan blandt andet læse mere om baggrunden og de tre nøgletal her og her.

Helt kort, så er Core Web Vitals tre parametre for brugeroplevelsen på et website og de er defineret således af Google.

  • Largest Contentful Paint (LCP) measures perceived load speed and marks the point in the page load timeline when the page’s main content has likely loaded.
  • First Input Delay (FID) measures responsiveness and quantifies the experience users feel when trying to first interact with the page.
  • Cumulative Layout Shift (CLS) measures visual stability and quantifies the amount of unexpected layout shift of visible page content.

Hvis analysen foretages via Chrome User Experience Report data(CrUX data), så baseres den på faktiske brugerdata, fra brugere der har valgt at dele statistisk data med Google via Chrome browseren. I de tilfælde, hvor websitet har en mindre trafikvolumen, er de faktiske brugerdata ikke nødvendigvis tilgængelig, og som alternativ kan man derfor anvende simulerede lab data fra f.eks. Google Lighthouse.

For hvert af de tre parametre i Core Web Vitals har Google fastsat nogle benchmarks eller grænser for, hvad de definerer som en ’Good’, ’Needs Improvement’ og ’Poor’ brugeroplevelse. Grænserne ses i nedenstående grafiske fremstilling fra Google.

De tre nøgletal og kommende ranking signaler under Core Web Vitals, er i virkeligheden en tilføjelse til fire andre ranking signaler, som Google allerede i dag anvender til at vurdere brugeroplevelsen. Det er i forhold til ’Mobile Friendly’, ’Safe Browsing’, ’HTTPS’ og ’No Intrusive Interstitials’

Vi har i analysen fokuseret på de tre nye Core Web Vitals parametre, og du har som virksomhed adgang til dem igennem en række ressourcer hos Google såsom Search Console, Lighthouse og Chrome UX report (også kendt som CrUX). Her har du nem adgang til nøgletallene og vurderingen af dit website både set fra en mobil eller på en desktop.

Sådan performer danske virksomheder på Core Web Vitals

Vi har ved analysen af 100 af de største danske annoncører benyttet CrUX data og har fokuseret på Core Web Vitals på mobilen, hvor størsteparten af søgningerne finder sted i dag. Du kan læse mere om metoden i analysen nederst i indlægget.

På tværs af de tre parametre i Core Web Vitals foretager Google en samlet ’Pass’ eller ’Fail’ vurdering af websitet. Som det fremgår af figuren nedenfor, fejler hele 83% af virksomhederne i forhold til at leve op til de fastsatte grænser fra Google. Altså fire ud af fem af de udvalgte største annoncører i Danmark møder ikke kriterierne på én eller flere af de tre Core Web Vitals parametre.

Hvor går det så typisk galt for virksomhederne? Hvis vi kigger nærmere på de tre parametre, så har 90% en god performance på First Input Delay (FID), hvor brugeren kan interagere med siden inden for 100 ms. Ser vi på Largest Contentful Paint (LCP), så har 52% en god performance, hvor de centrale dele af websitet er loaded indenfor 2,5 sekunder. Endeligt hvis vi ser på Cumulative Layout Shift (CLS), så er det blot 32%, som har en god performance og altså har få ikke-ventede skift i placeringen af indhold på websitet.

Så i gennemsnit ser de danske virksomheder ud til at være udfordret særligt i forhold til loading af det centrale indhold (LCP) og i særdeleshed i forhold til indhold der uventet skifter placering (CLS), hvor kun tre ud af 10 virksomheder leverer en god performance. Det flugter også med internationale analyser.

Hvad gør de bedste i forhold til Core Web Vitals?

Som nævnt er analysen her baseret på 100 af de største danske annoncører, og det er bekymrende, at der særligt blandt de er en manglende parathed for hele fire ud af fem.

Den for nogle virksomheder ringe performance på de tre parametre påvirker jo selvsagt brugeroplevelsen på websitet, som vil være begrænset i at kunne levere den ønskede oplevelse hos brugeren, og som dermed også vil medvirke til at forringe de forretningsmæssige resultater såsom direkte konverteringer. Samtidig bliver den dårlige brugeroplevelse nu også vigtig for rangeringen på Google.

Tallene fra Core Web Vitals er offentligt tilgængelige for alle, og alle virksomheder kan analysere deres egen performance såvel som for konkurrenter eller andre virksomheder, som man ønsker at måle sig op i mod. Til den øvelse har vi her udvalgt en virksomhed, som skiller sig ud ved en god performance.

Ser vi på domænet www.orkla.dk, så har websitet en god performance på alle tre parametre ift. Core Web Vitals og består dermed vurderingen (data er baseret på de sidste 28 dage – CrUX Origin Data).

Den gode performance kan bl.a. tilskrives, at domænet gør brug af komprimering af diverse JavaScripts, som er med til at reducerer størrelsen på den data der skal hentes og pakkes ud, samt gør brug af forudindlæsning af LCP elementer og reducering af den tid det tager at eksekvere visse primære arbejdsopgaver i forhold til bl.a. websitets funktionalitet.

Endelig, så er der minimal ikke-ventede skift i placering af indhold på websitet, som medvirker til en generelt god CLS score på websitet.

Det og flere tiltag i forhold til websitet gør, at der for hovedparten af de besøgende opstår favorable rammer for en god brugeroplevelse i forhold til parametre i Core Web Vitals vurderingen.

Sådan forbereder du din virksomhed på den kommende opdatering

Den kommende opdatering af den nye algoritme med endnu højere prioritering af websites med en god brugeroplevelse i rangeringen af søgeresultaterne rulles ud i midten af juni. Så der er fortsat tid til at foretage forbedringer i brugeroplevelsen og forbedre Core Web Vitals performancen, men tiden er selvsagt knap.

Har du som virksomhed ikke allerede en klar diagnose af den aktuelle Core Web Vitals performance, så starter det naturligvis med at du foretager den nødvendige analyse og tracker udviklingen over tid. Det er er der mange ressourcer til, men det oplagte er naturligvis at anvende Google Search Console.

Dernæst handler det om at erkende, at en god brugeroplevelse i høj grad også handler om den tekniske performance på et website, og at et optimeret website kræver et meget tæt samarbejde mellem marketing og udviklerne af websitet. Sæt jer sammen i en hurtigt arbejdende taskforce og etablér en fælles ambition om at skabe de nødvendige forbedringer i brugeroplevelsen.

Løsningerne for at skabe de nødvendige forbedringer vil altid afhænge af diagnosen og være unikke for det individuelle website. Men ofte skal løsningerne findes gennem optimeringer af billederne og skrifttyperne, brugen af eksterne scripts eller forbedringer i server-setuppet.

Har du brug for sparring omkring ovenstående er du naturligvis velkommen til at række ud til din daglige kontakt i Resolution. Så hjælper vi dig med diagnosen og sætter gang i behandlingen.

 

 

 

 

Metode i analysen:

Data er baseret på Chrome UX report (CrUX) (læs mere her) og er trukket den 23. april 2021. Bemærk at data kan variere over tid da det er målt adfærd fra faktiske brugere på websitet.

Analysen er baseret på mobil. Der kan foretages tilsvarende analyser for desktop.

Analysen er baseret på såkaldt ’Origin’ data fra CrUX, som er aggregerede data på tværs af hele websitet.

Analysen er udarbejdet med en stikprøve på 100 af de største virksomheder i Danmark indenfor følgende fem kategorier: Beklædning, Boligudstyr, Medicinartikler, Rejser og Transport samt Hobby, Fritid og Sport