Indlæg

Ramt af Mobilegeddon? Tjek Googles Search Console

Spot med ny Search Console (tidligere Webmaster Tools) rapport hvordan Mobilegeddon påvirkede din hjemmeside. En ny opdatering til Googles Search Console/Webmaster Tool er på banen. Ikke alene gør den det nemmere og mere præcist at analysere keyword data – den gør det også muligt at spotte, hvordan din hjemmeside har klaret sig gennem ”Mobilegeddon”.

Det er blevet nemmere at analysere, hvordan din hjemmeside klarer sig over tid og på tværs af forskellige enheder, landegrænser, søgetyper og sider.

Google har opdateret sit Webmaster Tool med nye sammenlignings- og filtreringsmuligheder, der gør det nemmere at skabe et overblik over en hjemmesides performance i søgeresultaterne. Og det er netop muligheden for at få vist udviklingen i en hjemmesides performance over tid, som gør, at du nemt kan få indblik i, hvordan din hjemmeside blev påvirket af Google’s mobilopdatering. En opdatering, der blev kendt som ”Mobilegeddon”, fordi den blev spået til at udløse et stort fald i rankings for hjemmesider, der ikke er mobiloptimerede.

Google har sågar markeret datoen for Mobilegeddon (d. 21. april) på tidsgrafen i den nye Webmaster rapport, så det tydeligt kan spottes, om Mobilegeddon har medført udsving i data.

”Søgeanalyserapporten”, som den er blevet døbt, blev lanceret tidligere på måneden og skal erstatte den gamle ”søgeforespørgselsrapport”. Værktøjet har længe været vigtigt for søgeoptimering, da det giver et indblik i, hvordan dine søgeord performer i søgeresultaterne, og hjælper dig med at vurdere, hvilke søgeord, du skal satse mest på.

Den nye rapport har gjort det muligt at foretage en endnu mere dybdegående analyse, og ifølge Google leverer den også mere præcis data end den gamle, fordi resultaterne nu beregnes anderledes.

Den nye rapport blev lanceret d. 6. maj, efter mange måneders beta-testning. Den gamle rapport er stadigvæk tilgængelig for dem, der ikke er klar til at skifte endnu, men kun kortvarigt. Den vil blive erstattet med søgeanalyserapporten i starten af august.

Sådan benyttes rapporten

Det nye tool giver dig overordnet fire muligheder:

 • Metrics: Her vælger du, hvad du gerne vil måle på – klik, eksponeringer, CTR eller placering.
 • Gruppering: Her kan du afmærke det kriterie, din data skal grupperes efter i analysen. Vælg mellem forespørgsler, sider, lande, enheder, søgetype eller dato.
 • Filtrering: Under hver grupperingsmulighed har du i en rullemenu mulighed for at vælge et filter. Under ”Enheder” kan du for eksempel vælge Mobil, så du kun inkluderer mobildata i analysen.
 • Sammenligning: I rullemenuen under hver grupperingsmulighed har du ligeledes mulighed for at vælge at sammenligne performance på tværs af forskellige filtreringskriterier. Hvis du for eksempel vælger ”Danmark” og ”Sverige” under grupperingen ”Lande”, kan du sammenligne din hjemmesides performance på tværs af de to lande.

Sådan tjekker du, om din hjemmeside er påvirket af ’Mobilegeddon’

Med bare få klik kan du nu slå fast, hvordan Mobilegeddon har påvirket din hjemmesides performance i søgeresultaterne.

I Google Search Console betjeningspanel, skal du vælge ”Søg i Analytics” under fanen ”Søgetrafik”. I den øverste planke vises de forskellige metrics, som du kan måle på (Klik, Eksponeringer, CTR og Placering).

Vælg ”Eksponeringer” og ”Placering”. Under Metrics planken finder du de forskellige grupperingsmuligheder. Først vælger du ”Forespørgsler”. Derefter vælger du filteret ”Mobil” under grupperingen ”Enheder”. Til sidst vælger du et datointerval under grupperingen ”Datoer”. Intervallet skal spænde over en periode, der løber fra før til efter d. 21. april 2015.

5 optimeringer, du skal fokusere på i 2015

Årets ConversionBoost-konference er netop løbet af stablen, og der var to klare hovedbudskaber fra de overvejende strategisk funderede indlæg:

I 2015 skal du:

1) have styr på konverteringerne fra mobile enheder

2) fokusere på mennesket bag handlingen

Fra et data-synspunkt giver fokus på mobil-optimering meget god mening, specielt hvis vi kigger på hvordan web-browsing fra mobilen stille og roligt har overhalet desktop. Tendensen er ikke anderledes i forhold til for bare et år siden, men den er bare blevet mere tydelig. Du oplever sikkert den samme tendens i dit web analytics værktøj – måske er tallene lidt højere, måske lidt mindre, men grafen peger kun i én retning: Mere mobil, mindre desktop.

Kigger du segmenteret på dine tal vil du med stor sandsynlighed også opdage, at konverteringsraten fra desktop-enheder er steget, men antallet af transaktioner er faldet. Stigningen i CvR dækker i høj grad over en skævvridning af dine tal, mere end over en positiv tendens. Det er naturligvis fordi, at vi i langt højere grad bruger mobilen til at researche, og så efterfølgende blot foretager selve købet via desktop.

Der var mange gode input og tanker på #cboostdk, og vi noterede os 5 overordnede indsatspunkter for 2015.

1. “It’s about people, not clicks”

Vi har brugt de sidste par år på at tale om “mobile first”, “content first”, “responsive design” og så videre, men til syvende og sidst, handler det, vi sidder og laver, om mennesker. Om rigtige mennesker af kød og blod. Hvis vi som marketing-folk ikke begynder at fokusere endnu mere på personerne bag beslutningerne, så vil vi tabe på den lange bane.

Tim Leighton-Boyce fra CXFOCUS holdt et meget interessant indlæg om brugervenligt design. Specifikt fokuserede han på, hvordan vi får insigt i, hvordan sites bør optimeres. Ved at opsamle subjektive data fra brugeren, og herefter sammenholde (han brugte selv ordet triangulere) med data fra andre analysekilder som fx web analytics, vil vi kunne få et meget klarere billede af, hvofor brugerne gør, som de gør.

Skal du starte ét sted, med at opsamle viden til brug i optimeringsarbejdet, anbefalede Tim, at du gør det efter gennemført konvertering (køb/download/etc). Ved at fange brugeren her, har du dels ikke forstyrret vedkommende i at gennemføre formålet med besøget (højere konverteringsrate) og dels kan du nu få unik og meget relevant indsigt i, lige præcis hvad det var der gjorde, at vedkommende gennemførte købet.

Tag-med-hjem-action: Opsæt voice-of-visitor-tracking på din kvitteringsside. Eksempler på værktøjer til at opsamle voice of visitors: HotJar, Qualaroo, iperceptions, Insitez, Sessioncam, ClickTale

2. E-commerce sker ikke kun på én platform

Ifølge tal fra Google, har vi danskere i gennemsnit adgang til 3,2 enheder. Vi bruger dem alle på kryds og tværs, alt efter hvor vi er i købsfasen, hvornår på døgnet vi kigger, vores vaner, transporttid osv. At fokusere på kun én platform er derfor en stensikker vej til fiasko.

comscore

Det er midlertidig ikke en nem opgave at få samlet data fra alle enheder i et format, der er sammenlignelige på tværs af enheder. Teknologien er brygget sammen så vi i høj grad favoriserer idéen om, at 1 enhed = 1 bruger. I praksis opstår en situation, hvor vi nu i højere grad skal fokusere på 1 bruger = mange enheder.

Tag-med-hjem-action: Overvej, hvordan du i højere grad kan få dine besøgende til at tilkendegive sig selv på flere enheder. Eksempler på mulige tiltag: Login, gem kurv, soft-login fra nyhedsbrev.

3. Effektiv optimering: Lav funktionelt design

Konverteringsoptimering (CRO) er – i sin bredeste forstand – den næste store (og mest oversete) marketingaktivitet, nu da de fleste er med på Programmatic Buying, PPC- og SEO-bølgen. Det betyder, at vi allerede nu skal begynde at kigge på, om websites i det hele taget er gearet til CRO – helt nede på det tekniske plan.

Det betyder desværre også, at de overdesignede websites ikke længere har gang på jord. “Hvorfor nu det?” spørger du sikkert. Svaret er, at med en overdesignet side hvor alle elementer (knapper, grafik etc) tager minimum 10 timer hos designeren, er meget, meget svære at arbejde med fra et konverteringsoptimeringsperspektiv.

I stedet skal sitet fremover designes funktionelt (ikke dermed ment grimt), så du i langt højere grad kan arbejde iterativt og hurtigt implementere en test. Hvis du lynhurtigt kan skifte farven eller teksten på en knap, eller flytte rundt på nogle elementer, da vil vi for alvor kunne udnytte effekten af konstante tests. Dét er optimering.

Tag-med-hjem-action: Få et overblik over, hvilke elementer på dit website, der er overdesignede, samt hvor parat sitet er til effektiv udnyttelse til konverteringsoptimering. Få rettet fejlene. Eksempler på elementer, der er gode at få styr på med det samme: Call to action-knapper, overskrifter, produktvisninger.

4. Du skal stoppe med at råbe højest

Chief Conversionista, John Ekman, havde keynoten, og den blev brugt til at fortælle om content marketing og om, hvorfor det er vigtigt ikke at råbe til dine besøgende. Det var en interessant og relevant præsentation om, hvor vigtigt det er at vide, hvad dine besøgende har behov for, for at kunne konvertere.

Indlægget var en fin forlængelse af Tim Boyce-Leightons om det tilnærmelsesvis samme emne, og det understregede vigtigheden i, at bare fordi vi kan, så betyder det ikke, at vi skal fylde en masse skidt ind på vores websites.

Tag-med-hjem-action: Brug en energi på at undersøge, hvad dine brugere har behov for, for at kunne konvertere. Centrér opbygningen af dit website omkring din analyse.

5. Du må aldrig have hippie-konverteringer som mål

Hippie-konverteringer (reach/G+/likes/etc) må aldrig blive et mål i sig selv, nævnte Thomas Bering fra Google. De er et middel til målet. De giver først mening at lave målrettede indsatser imod, når virksomheden har helt styr på, hvad deres virkelige mål er (hint: noget med salg – og bundlinje). Når den øvelse er på plads og helt forankret i alt hvad virksomheden foretager sig, først da kan man begynde at sætte værdi på, hvad en hippie-konvertering er værd.

Før det, er det i bedste fald ligegyldigt, og i værste fald spild af tid og penge.

Tag-med-hjem-action: Opstil et helt klart målhieraki for virksomheden, og skab et klart og utvetydigt overblik over, hvad de rigtige konverteringer er. Målret markedsføringen på baggrund af dette. Eksempler på bundlinjefokuserede KPI’er: Salg, Store Locators.

Opsummering

Så for at opsummere, så skal du i år fokusere på, at gøre dit site profitabelt. Og det gør du dels ved at tænke på brugeren bag skærmene, og dels ved at tilsikre at dit site fungerer på alle typer enheder.

Og det er endda kun når vi taler konverteringer – lige om lidt, her d. 21. april 2015, begynder Google (officielt) at have mobilvenligt design som en ranking factor (kilde), så der er ikke rigtig noget at vente på. Er du ikke klar med et mobiloptimeret site nu, så har du virkelig travlt.

Vi siger tak for en god konference:

Super afslutning på et godt arrangement. #cboostdk @kjeldsen nappede førstepladsen til sidst (med sølle 100 point) pic.twitter.com/QK2isdOTfN

— Rasmus Himmelstrup (@rasmusgi) 17. marts 2015

(Systemet der blev brugt til konkurrencen, er kahoot.it)

Facebook redesigner deres News Feed

Tweet

Facebook annoncerede i går, torsdag den 7. marts, at de snart udruller en opdatering af deres News Feed. Formålet med dette er at give forbrugerne en rigere oplevelse, bedre filtreringsmuligheder samt en mere konstant oplevelse på tværs af platforme (web, mobil og tablet). Brugerne anvender i dag størstedelen af sin tid på Facebook ved at se igennem deres News Feed, da dette er det første man bliver eksponeret for når man logger ind på Facebook. Det er derfor vigtig for Facebook at denne oplevelse bliver optimal – set fra forbrugernes synsvinkel.

Det vigtigste at tage med fra denne nye opdatering, som endnu ikke er live for alle, er følgende tre elementer:

 • Højere berigelse af historierne i News Feed
 • Bedre muligheder for at filtre indholdet i News Feed
 • Bedre oplevelse på tværs af alle platforme

De tre områder dykker jeg lidt ned i dette indlæg og herefter kigger min kollega Nikolaj Holm, Resolution på implikationerne for annonceringen på Facebook.

Højere berigelse af historierne i News Feed

Hvad dette præcist betyder for alt det indhold, som dagligt løber ned over den enkelte persons News Feed vides endnu ikke, men et er klart; det visuelle kommer i højsædet. Allerede nu kan vi se, at billederne i News Feed vil blive endnu større end de allerede er. Ifølge Facebook udgør billeder i dag ca. 30 % af brugerens nyhedsfeed.

Bedre muligheder for at filtre indholdet i News Feed

Facebook har tidligere introduceret forskellige filtreringsmuligheder, men de har aldrig rigtig fået momentum, så nu prøver de igen med dette redesign. Filtreringen skal gøre det lettere at se ’de sidste nye ting’, ’alt hvad ens venner siger’, ’billede indhold’, ’musik indhold’ osv. Dette filtersystem skal ses lidt som undersektionerne i en avis, hvilket bør gøre det nemmere at vælge, hvad man ønsker at se/læse. Om forbrugerne vil tage dette til sig denne gang er svært at sige, men nu har de muligheden.

Bedre oplevelse på tværs af alle platforme

Vi ser selv, i de analyser vi har kørt for vores kunder, at over 50 % af aktiviteten på annoncørernes sider stammer fra mobilen, hvilket tydeliggør vigtigheden af netop denne platform. Dette har Facebook også taget til sig i denne opdatering, hvor de hævder at have taget over 1.000 elementer fra mobile og tablet udgaven af Facebook og overført det til web versionen. Et klart bevis på, at social er mobilt, og at mobilen er en del af alle forbrugeres dagligdag.

Hvad denne opdatering betyder for alle de mange virksomheder, der dagligt skaber dialog og engagement via Facebook vides endnu ikke, men ud fra de tre overstående områder bør man i hvert fald overveje følgende.

 • Er det indhold jeg deler med mine brugere visuelt båret og engagerende?
 • Taler det til dem på en måde så det vil blive en del af mere end blot ét af de mange filtreringskriterier?
 • Fungerer det jeg kommunikerer på alle platforme?

Effekt på Facebook annonceringen 

Fra et annonceringssynspunkt har muligheden for at vise annoncer i News Feed repræsenteret et kvantespring i performance. Særligt har vi oplevet en enorm forbedring af klikraten, hvilket leder til en forbedring, af de målsætninger vi arbejder med på daglig basis. Man skal dog være opmærksom på, at frekvens fremstår som en begrænsende faktor, da brugerne skal skånes for det såkaldte ”News Feed clutter”.

Derfor er det meget interessant med en opdatering af News Feed, og hvad det kan bibringe af nye annonceringsmuligheder og -forbedringer. Ligesom brugernes historier bliver beriget, får annoncer i flere tilfælde et mere engagerende udseende og format. Desuden får annoncer en ny fremtrædende “skjul”-knap. Den vil fremover ikke være gemt væk under en drop-down menu, som det er tilfældet i dag med det meste ikke-sponsorerede indhold. Facebook hævder, at det materiale og de assets, som annoncørerne på nuværende tidspunkt bruger til annoncer og sponsored stories også kan benyttes med det nye layout. Det skal dog bemærkes, at Facebook kan vise det på en ny måde. For eksempel er den højre kolonne bredere, men størrelsen på billederne i annoncerne er ikke ændret.

Den hurtige vurdering for annoncører er, at de betalte placeringer med stor sandsynlighed vil være større og mere engagerende, men det er svært at sige noget om den endelige effekt. Det ser ud til, at det nye buzz word er ”Social Context”. Social kontekst dækker over annoncering, hvor en brugers ven/venner har interageret med den givne annoncørs Facebook-side. Det er min forståelse, at når Facebook snakker om større relevans, kan den reelle effekt vise sig blot at være større annoncer med Social kontekst. Herunder er vist en sammenligning af en annonce med Social kontekst før og efter opdateringen af News Feed.

Men med al den snak om relevans kan det undre en, at Facebook lader Facebook-sider vise annoncer til ikke-fans i News Feed. Facebook tester nemlig på nuværende tidspunkt en annoncetype kaldet ”Foreslået side”, hvor brugeren eksponeres for en Facebook-side, selvom der ikke forefindes en social kontekst. Den fungerer som en form for pendant til Like Stories baseret på, hvad Facebook antager brugeren er interesseret i.

At det visuelle fremover skal være i højsædet, kommer ikke som en overraskelse. Vi så tidligere i år en regelændring, der går på, at annoncer og sponsored stories i News Feed ikke må indeholde billeder, der indeholder mere end 20 % tekst. Det er min opfattelse, at den visuelle profil klart er det vigtigste på nuværende tidspunkt.

Som før nævnt er det svært at sige noget om den endelige effekt ud fra et annonceringssynspunkt. Ser man på targeting, er der muligvis nogle nye og spændende muligheder. Med de forskellige og opdelte News Feed får vi nu mulighed for at benytte en mere generel kontekstuel målretning frem for ”likes and interests”. Dette giver derudover mulighed for at ramme brugerne i situationer, hvor vi ved noget mere om deres ”intent” – altså hvad de agter at gøre i deres færd på Facebook. Og det er lige netop i den situation, vi gerne vil vise brugerne den helt rette annonce.

Facebook redesigner deres News Feed

Facebook annoncerede i går, torsdag den 7. marts, at de snart udruller en opdatering af deres News Feed. Formålet med dette er at give forbrugerne en rigere oplevelse, bedre filtreringsmuligheder samt en mere konstant oplevelse på tværs af platforme (web, mobil og tablet). Brugerne anvender i dag størstedelen af sin tid på Facebook ved at se igennem deres News Feed, da dette er det første man bliver eksponeret for når man logger ind på Facebook. Det er derfor vigtig for Facebook at denne oplevelse bliver optimal – set fra forbrugernes synsvinkel.

Det vigtigste at tage med fra denne nye opdatering, som endnu ikke er live for alle, er følgende tre elementer:

 • Højere berigelse af historierne i News Feed
 • Bedre muligheder for at filtre indholdet i News Feed
 • Bedre oplevelse på tværs af alle platforme

De tre områder dykker jeg lidt ned i dette indlæg og herefter kigger min kollega Nikolaj Holm, Resolution på implikationerne for annonceringen på Facebook.

Højere berigelse af historierne i News Feed

Hvad dette præcist betyder for alt det indhold, som dagligt løber ned over den enkelte persons News Feed vides endnu ikke, men et er klart; det visuelle kommer i højsædet. Allerede nu kan vi se, at billederne i News Feed vil blive endnu større end de allerede er. Ifølge Facebook udgør billeder i dag ca. 30 % af brugerens nyhedsfeed.

Bedre muligheder for at filtre indholdet i News Feed

Facebook har tidligere introduceret forskellige filtreringsmuligheder, men de har aldrig rigtig fået momentum, så nu prøver de igen med dette redesign. Filtreringen skal gøre det lettere at se ’de sidste nye ting’, ’alt hvad ens venner siger’, ’billede indhold’, ’musik indhold’ osv. Dette filtersystem skal ses lidt som undersektionerne i en avis, hvilket bør gøre det nemmere at vælge, hvad man ønsker at se/læse. Om forbrugerne vil tage dette til sig denne gang er svært at sige, men nu har de muligheden.

Bedre oplevelse på tværs af alle platforme

Vi ser selv, i de analyser vi har kørt for vores kunder, at over 50 % af aktiviteten på annoncørernes sider stammer fra mobilen, hvilket tydeliggør vigtigheden af netop denne platform. Dette har Facebook også taget til sig i denne opdatering, hvor de hævder at have taget over 1.000 elementer fra mobile og tablet udgaven af Facebook og overført det til web versionen. Et klart bevis på, at social er mobilt, og at mobilen er en del af alle forbrugeres dagligdag.

Hvad denne opdatering betyder for alle de mange virksomheder, der dagligt skaber dialog og engagement via Facebook vides endnu ikke, men ud fra de tre overstående områder bør man i hvert fald overveje følgende.

 • Er det indhold jeg deler med mine brugere visuelt båret og engagerende?
 • Taler det til dem på en måde så det vil blive en del af mere end blot ét af de mange filtreringskriterier?
 • Fungerer det jeg kommunikerer på alle platforme?

Effekt på Facebook annonceringen (ved Nikolaj Holm, Resolution)

Nikolaj Holm, Exchange Manager fra Resolution, giver her sit bud på, hvad det nye News Feed betyder for annonceringen på Facebook.

Fra et annonceringssynspunkt har muligheden for at vise annoncer i News Feed repræsenteret et kvantespring i performance. Særligt har vi oplevet en enorm forbedring af klikraten, hvilket leder til en forbedring, af de målsætninger vi arbejder med på daglig basis. Man skal dog være opmærksom på, at frekvens fremstår som en begrænsende faktor, da brugerne skal skånes for det såkaldte ”News Feed clutter”.

Derfor er det meget interessant med en opdatering af News Feed, og hvad det kan bibringe af nye annonceringsmuligheder og -forbedringer. Ligesom brugernes historier bliver beriget, får annoncer i flere tilfælde et mere engagerende udseende og format. Desuden får annoncer en ny fremtrædende “skjul”-knap. Den vil fremover ikke være gemt væk under en drop-down menu, som det er tilfældet i dag med det meste ikke-sponsorerede indhold. Facebook hævder, at det materiale og de assets, som annoncørerne på nuværende tidspunkt bruger til annoncer og sponsored stories også kan benyttes med det nye layout. Det skal dog bemærkes, at Facebook kan vise det på en ny måde. For eksempel er den højre kolonne bredere, men størrelsen på billederne i annoncerne er ikke ændret.

Den hurtige vurdering for annoncører er, at de betalte placeringer med stor sandsynlighed vil være større og mere engagerende, men det er svært at sige noget om den endelige effekt. Det ser ud til, at det nye buzz word er ”Social Context”. Social kontekst dækker over annoncering, hvor en brugers ven/venner har interageret med den givne annoncørs Facebook-side. Det er min forståelse, at når Facebook snakker om større relevans, kan den reelle effekt vise sig blot at være større annoncer med Social kontekst. Herunder er vist en sammenligning af en annonce med Social kontekst før og efter opdateringen af News Feed.

Men med al den snak om relevans kan det undre en, at Facebook lader Facebook-sider vise annoncer til ikke-fans i News Feed. Facebook tester nemlig på nuværende tidspunkt en annoncetype kaldet ”Foreslået side”, hvor brugeren eksponeres for en Facebook-side, selvom der ikke forefindes en social kontekst. Den fungerer som en form for pendant til Like Stories baseret på, hvad Facebook antager brugeren er interesseret i.

At det visuelle fremover skal være i højsædet, kommer ikke som en overraskelse. Vi så tidligere i år en regelændring, der går på, at annoncer og sponsored stories i News Feed ikke må indeholde billeder, der indeholder mere end 20 % tekst. Det er min opfattelse, at den visuelle profil klart er det vigtigste på nuværende tidspunkt.

Som før nævnt er det svært at sige noget om den endelige effekt ud fra et annonceringssynspunkt. Ser man på targeting, er der muligvis nogle nye og spændende muligheder. Med de forskellige og opdelte News Feed får vi nu mulighed for at benytte en mere generel kontekstuel målretning frem for ”likes and interests”. Dette giver derudover mulighed for at ramme brugerne i situationer, hvor vi ved noget mere om deres ”intent” – altså hvad de agter at gøre i deres færd på Facebook. Og det er lige netop i den situation, vi gerne vil vise brugerne den helt rette annonce.