Search Globe – kloden rundt med Google Search

Googles Data Arts Team har udviklet en ny og spændende måde at visualisere data. Visualiseringen viser et klart verdensbillede af, hvem der hyppigst benytter Google og hvor de søgeforespørgsler kommer fra geografisk.

Google Search Globe viser søgedata fra én dags søgninger fordelt på tværs af kloden. Hver farve repræsenterer et nyt sprog og dermed anderledes søgeforespørgsler. Data er kun tilgængelige, hvor der rent faktisk søges – og derfor er Afrika stort set heller ikke repræsenteret. Som Google skriver:

“We hope that as the Internet continues to become more accessible over time and people continue to ask questions, we’ll see this globe shine brightly everywhere.”

I sig selv kan værktøjet ikke så meget, men måden hvorpå data er visualiseret gør det alligevel til et sjovt lille værktøj.

Datavisualiseringen minder på mange måder om den Facebook lancerede for knap en måned siden. Her er billedet det samme – men forventningerne til udviklingen stor.

Google har lagt alt data om Search Globe tilgængeligt – så andre kan finde på nye og mere avancerede måder at gengive samme data på. Skulle du have lyst til at prøve kræfter med datasættet, kan du finde det her.

For at kunne få glæde af Googles Search Globe, skal du benytte en såkaldt WebGL-tilpasset browser. Eksempelvis Google Chrome.

Google Analytics Premium – Google lancerer betalt version af Google Analytics

Det har længe været et vedvarende rygte, at med det nye design af Google Analytics ville der også komme en betalt version. Det er nu en realitet. Google introducerer Google Analytics Premium for virksomheder, der har brug for endnu mere data end de hidtige 10 millioner hits, den gratis udgave af Google Analytics har givet.

Google Analytics Premium tillader op til en milliard hits om måneden. Data processing og tilgangen er efter sigende nu hurtigere og nemmere.

Virksomheder med store datamængder, som tidligere har været vant til at se rapporter generet af stikprøve data i Google Analytics, kan nu vælge den betalte version og dermed få fuldstændige data.

Den betalte version af Google Analytics giver også adgang til 50 custom variables (den nuværende giver kun 5) – og muligheden for at downloade op til 1 million datastrenge.

Desuden tilbyder Google med Google Analytics Premium gratis telefon og mail support 10 timer om dagen. En mulighed, som mange nok også kunne ønske sig på mange andre Google produkter.

Prisen på Google Analytics Premium bliver på 150.000 US dollars årligt eller ca. 830.000 danske kroner.

Google Analytics Premium er indtil videre kun tilgængelig i US, UK og Canada, men i følge Google kommer udrulningen til andre lande til at ske hurtigt.

Hvem skal investere i Google Analytics Premium?

Er man som virksomhed villig til at betale de knap 830.000 kroner for web analytics, benytter man sandsynligvis allerede et af de betalte systemer som Webtrends eller Sitecatalyst. Derfor mangler Google Analytics Premium også stadig at blive testet af mod de etablerede systemer.

Forskellen på Google Analytics Premium er, at i modsætning til andre systemer betaler man ikke for sidevisninger eller besøg. Samtidig kan man altid downgrade sin Google Analytics version og beholde data – hvis man i en periode har brug for mere plads i økonomien. Google Analytics vil stadig samle data – og man behøves ikke ændre tracking koder og tagging.

Endelig vil den betalte version af Google Analytics være af stor værdi for virksomheder, der allerede benytter Google Analytics, men nu hovedageligt får vist rapporter med stikprøvedata. I følge Google loader den betalte version langt hurtigere og kan dermed også vise større datamængder uden brug af stikprøvedata.

Skal jeg til at betale for Google Analytics?

Google Analytics Premimum bliver et selvstændigt produkt med ekstra avancerede funktioner i forhold til den gratis version. Google bibeholder og udvikler dog stadig på gratisversionen af Google Analytics. Så hvis du allerede sværger til denne og ikke har nogle af ovenstående behov, kan du have glæden af den gratis version.

Læs mere og bestil Google Analytics Premium her.

FDIM undervurderer Googles annonceomsætning

I slutningen af marts offentliggjorde FDIM (Foreningen af Danske Interaktive Medier) den årlige markedsstatistik, som er en opgørelse over den samlede annonceomsætning hos onlinemedierne i Danmark. Som det fremgår af pressemeddelelsen, blev der i alt annonceret for 3,5 milliarder kroner i 2010, hvilket svarer til en samlet vækst på 15 procent sammenlignet med 2009.

Det er som altid spændende at følge udviklingen i de enkelte kategorier af medier. Søgeordsannonceringen er fortsat den største kategori, der ifølge opgørelsen udgør 37% af den samlede omsætning, og der er i 2010 en estimeret vækst på 20% i forhold til året før.

Søgeordsannonceringen, der som bekendt primært består af annoncering i Google AdWords, er i alt estimeret til 1,28 milliarder kroner. Det er efter vores vurdering et påfaldende lavt estimat. Det er på baggrund af førstehåndsindsigter som indkøber i markedet vores vurdering, at søgeordsannonceringen til Google alene er nærmere 1,45 milliarder kroner i 2010. Det betyder, at FDIM undervurderer Googles annonceomsætning med mere end 150 millioner kroner.

Det giver os anledning til at reflektere lidt over, hvordan estimaterne af søgeordsannonceringen er fremkommet. Som FDIM ganske rigtigt pointerer, er datagrundlaget for annonceomsætningen på søgeordsmarkedet særlig svag. Google offentliggør (heller) ikke deres annonceomsætning, hvorfor estimatet er frembragt ved indhentning af, hvad FDIM refererer til som ’både danske og udenlandske data samt samtaler med en række personer med særligt kendskab til søgeordsannoncemarkedet’.

Den metode har selvfølgelig sine begrænsninger, og som repræsentant for større danske onlinemedier er der noget der kunne tyde på, at FDIM og partneren Deloitte overser det helt særlige ved sammensætningen af annonceomsætningen hos Google. På grund af sin tilgængelighed har Google en bred sammensætning (eller long tail) af såvel store som små annoncører, og en betydelig del af omsætningen sker således ikke gennem etablerede bureauer som os selv. Googles annonceforretning strækker sig således langt ud i halen af eksempelvis de mange små webshops, der handler med alverdens nicheprodukter.

Søgeordsannoncering er tilgængelig for alle (også private), mens bannerannoncering, som FDIM kender den, er mindre tilgængelig for de små annoncører. Omsætningen i hele denne lange hale kan ikke afdækkes med den benyttede metode fra FDIM og Deloitte, og det er helt givet en af forklaringerne på, at FDIM undervurderer annonceomsætningen på søgeordsmarkedet og dermed hos Google.

Det er sjovt nok også den kommentar, som FDIM selv knytter til estimatet på annonceomsætningen hos Facebook i Danmark. FDIM estimerer annonceomsætningen til 80 millioner kroner og angiver, at det formentlig er et relativt konservativt estimat, eftersom en stor del af omsætningen på Facebook sker direkte fra annoncører uden om mediebureauerne. Samme forbehold bør FDIM nok også arbejde med i forhold til Google.

Der er for os ingen tvivl om, at omsætningen hos Google i Danmark er betydeligt undervurderet. Det næste spørgsmål kunne være, om FDIM har nogen egen interesse i at undervurdere denne? Det er et åbent spørgsmål herfra, som vi gerne modtager synspunkter på.

4 lynhurtige måder til hvordan du kan øge din SEO trafik

At arbejde med søgemaskineoptimering kan være en længerevarende proces og ofte ser man først målbare resultater efter nogle måneder. Der eksisterer dog nogle elementer som man forholdsvis simpelt kan ændre – og dermed booste trafikken til ens hjemmeside.

Nedenstående eksempler viser hvordan du – uden at have teknisk kendskab – lynhurtigt kan skabe mere trafik til virksomhedens hjemmeside, og dermed også øge andelen af potentielle kunder.

1. Omskriv Titles

Titlerne på hjemmesiden er et af de vigtigste elementer i onsite søgemaskineoptimering. En titel der er velstruktureret, indeholder de korrekte keywords og giver brugerne end grund til at klikke sig videre – kan direkte rykke placeringer i søgemaskinerne og dermed også skabe flere kunder til virksomheden.

Hjemmesidens titler er kundernes første kontakt med virksomheden. Derfor skal de også være gennemtænkt.

2. Gennemgå interne links

En enkeltstående side på din hjemmeside, der befinder sig lavt i sidestrukturen modtager som regel også få interne links. Det gør det svært for såvel søgemaskinerne, som brugerne at finde siden.

Sørg for at hjemmesiden indeholder links til alle sider – og at de mest vigtige sider modtager links fra forsiden eller andre sider højt i hierarkiet.

Det giver en bedre struktur – og øger synligheden i søgemaskinerne.

3. Skab unikt indhold

Indholdet på hjemmesiden i form af tekst – er det søgemaskinerne benytter til at sætte et relevanskriterium. Jo mere relevant og spændende teksten på hjemmesiden er – des mere vil søgemaskinerne og frem for alt brugerne værdsætte hjemmesiden.

En produktside der kun indeholder et billede og en størrelsesangivelse er meget svær at kategorisere for søgemaskinerne og giver intet brugbart til kunden.

Sørg derfor for at alle sider på hjemmesiden indeholder unik tekst – der er målrettet mod virksomhedens kunder.

Godt indhold vil betyde flere tilbagevendende kunder og hyppige besøg fra søgemaskinerne.

4. Udarbejd en pressemeddelelse

Ved produktlanceringer eller tilsvarende events er det oplagt at udsende pressemeddelelser.

Sørg for at meddelelserne indeholder links til virksomhedens hjemmeside – og til de nye produkter.

Forskellige medier vil så have mulighed for at samle pressemeddelelserne op og linke tilbage til virksomhedens produktlanceringer.

Det skaber helt naturligt mere trafik til hjemmesiden.

Der eksisterer en lang række andre tiltag du kan iværksætte for at øge trafikken på hjemmesiden – men starter du med de fire ovenstående – er du og virksomheden godt på vej.

 

Danish Internet Awards – hvad er det i virkeligheden vi hylder?

Den 7. april afholder FDIM og Huset Markedsføring for 8. gang Danish Internet Awards i Hal D på Nordatlantens Brygge i København. Dagen hvor hele online branchen samles, og hvor de bedste og mest effektive digitale kampagner i det forgangne år bliver kåret. Eller gør de?

Til årets prisuddelinger har arrangørerne valgt at ændre i sammensætningen af kategorier, som i år ser således ud:

 • Bannerprisen
 • Kampagnesite/Brandprisen
 • Cross Media Prisen
 • Web-tv/Rich Media Prisen
 • Search Marketing prisen
 • Mobile Marketing
 • Bedste kreative bureau
 • Bedste mediebureau
 • Bedste Searchbureau
 • DIA Future (for studerende)
 • Årets Internet Award

Som de online kyndige læsere vil bemærke, så har arrangørerne i år valgt at fjerne Medievalg Effekt kategorien, som ellers har været en af de mest prestigefyldte priser i de foregående 7 år. Netop denne kategori honorerer det, som er vigtigst for alle annoncørerne, nemlig at ens kampagne har formået at skabe en markant effekt.

Spørger man annoncørerne, hvor deres fokus ligger i forhold til deres online kampagner, så vil langt de fleste nævne to områder; Hvordan skaber vi stor effekt, og hvordan udnytter vi bedst mulighederne i de sociale medier? Det er med disse to fokusområder for øje, at langt de fleste online kampagner i dag bliver planlagt, så man kan derfor undre sig over, hvordan man kan hylde de bedste online kampagner, uden at have en Effekt kategori og en Social Media kategori?

I stedet har arrangørerne fundet plads til to andre nye kategorier, nemlig WebTV og Mobile Marketing kategorierne. Ganske vist to områder, som er i vækst, men dog langt fra områder, der har samme fokus hos annoncørerne som effekt og sociale medier. Til gengæld er det begge to nye platforme, som medlemmerne af FDIM håber, at der vil komme større interesse for fremover og derigennem større indtjening.

Man må derfor spørge sig selv, om årets Danish Internet Awards handler om at hylde de bedste online kampagner, eller om det i virkeligheden handler mere om at promovere nogle platforme, som har haft lidt vanskeligt ved at opnå den helt store interesse hos annoncørerne.

Under alle omstændigheder ville det have klædt arrangørerne at inkludere en Social Media kategori. En prisuddeling af de bedste online kampagner uden en sådanne kategori, udelukker desværre de mest innovative kampagner vi har set i det forgangne år.

Google Display Netværk – overblik og muligheder

Google valgte for omkring et år siden at omdøbe det tidligere Google Content Netværk til Google Display Netværket eller kort GDN. Generelt må man sige, at GDN på meget kort tid er blevet et rigtigt godt og målrettet annonceringsværktøj i Google netværket med forskellige traditionelle bannerstørrelser (image ads, rich media, flash, video og mobil ) og tekstannoncer. Målretningsmulighederne er på ganske kort tid blevet flere og flere, og bedre og bedre.

Nyt Google AdWords interface med Display Network tab

Seneste nye er, at GDN får en endnu mere central plads i Google AdWords interfacet med sin helt egen tab.

Google AdWords interfacet har altid været designet til søgeordsannoncering, og displayannonceringen er grundlæggende en noget anden disciplin. Derfor er det godt at se, at vi nu endelig får en mere tydelig opdeling mellem disse to discipliner, men samtidig en stærk integration ift. eksempelvis udvælgelse af keywords. Google lover i forbindelse med denne udrulning bl.a. nemmere adgang til målretning, mere display relevant data og værktøjer.

Kort overblik over muligheder i Google Display Netværk

Grundlæggende kan man skelne mellem følgende målretningsmuligheder i GDN.

 1. Målretning mod specifikke sites (sitepacks, kan f.eks. laves gennem Google AdPlanner)
 2. Content målretning (målretning via søgeord)
 3. Retargeting (kun fantasien sætter grænser for kombinationsmuligheder, inkludering og ekskludering af cookies)
 4. Interest Category Marketing (Googles svar på audience targeting, hvor der målrettes efter cookies med en bestemt adfærd. Data og profilering opdateres løbende således at adfærden er aktuel)
 5. Topic targeting (som content målretning, men akkumuleret og kategoriseret)

Google opsummerer det selv i følgende oversigt.

Eksempel på kombination af målretningsmulighederne

Der er rigtig mange muligheder for at kombinere målretningerne. Start eksempelvis med at lave din egen white list (en række af sites, som du gerne vil annoncere på). Det kunne være sites, hvor man allerede ved at ens målgruppe befinder sig, eller blot sites man er sikker på, at man kan stå inde for indholdet af. Kombiner dette med en række af keywords, der relaterer sig til kampagnen, således at dine annoncer kun vises i den rette kontekst. Læg dertil til, at du kun vil vise annoncerne til personer, der tidligere har besøgt dit websites, dele af det, har/har ikke konverteret, eller hvad det nu kunne være. Sidst lav et overlay af Interest Category Marketing for at sikre at personer, du eksponerer dine annoncer for, har en højere sandsynlighed end gennemsnittet for netop nu at være ‘in-market’ for dine produkter.

Dertil kan vi bruge frequency capping, day parting og automated bidding fra optimeringsmulighederne i GDN.

Vi har brugt ovenstående kombinationsmuligheder med stor succes og har generelt rigtig gode erfaringer med GDN, men det er klart, at des mere specifik i målretningen man bliver des mindre bliver volumen. Derfor vil vi meget ofte kun kombinere et par af disse målretningsmuligheder på en kampagne.

Adgang til netværket gennem Real Time Bidding

GDN har en månedlig reach på 62% i Danmark og 519.000 daglige unikke besøgende, og selvom dette umiddelbart kan lyde af meget, er vi altså gang på gang begrænset af volumen, når vi bliver specifikke i vores målretning. Derfor er der god grund til at tilgå det samme reklamelager fra Google gennem Google AdX og kombinere det med reklamelager fra mange andre såkaldte ad exchanges (såsom Admeld, AppNexus, Rubicon osv.) ved hjælp af real time bidding og demand side platforme. Med denne tilgang er ovennævnte målretningsmuligheder ikke kun tilgængelige gennem ét netværk men mange netværk, og dertil kommer muligheden for at lave direkte aftaler med forskellige medier omkring deres reklamelager. GDN er en glimrende platform for displayannoncering, men real time bidding og demand side platforme er fremtiden. Det emne vender vi tilbage til i et kommende indlæg.

Har du haft stor succes med brug af GDN på dine kampagner? Hvilke typer af målretning har været mest effektive på GDN? Skriv gerne en kommentar.